Külakogukonna areng

Umbusi budismi keskus selle kitsamas tähenduses hoiab alal budistlikku traditsiooni, kuid samal ajal panustab ka tervikliku kogukonna arengusse. Ei peaks mõtlema, et need kaks tegevust on teineteisest kuidagi lahus: budismis peetakse oluliseks enese muutmist, kuid iseennast pisutki paremaks muutes suudame paremini ja hoolivamalt suhestuda ka ümbritseva maailmaga. MTÜ Khordongi ühingu põhikirjas on muuhulgas välja toodud, et meie tegevustes on olulisel kohal:

I. Kohaliku elu arendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine;

II. Omaalgatuse ning sotsiaalsete suhete tugevdamine maapiirkondades;

III. Avalikkusele mõeldud keskuste loomine ning arendamine ühistegevuse ning kultuuri arendamiseks;

Kõigi nende aastate jooksul on Umbusi endine koolimaja jäänud alati külakeskuseks, jõudumööda toimuvad siin edasi küla jaanipeod ja tulevikus kindlasti ka muud üritused. Umbusi keskuse majas tegutseb juba aastaid raamatukogu. Kuigi nüüd käib koostöö Adavere raamatukoguga ja uusi raamatuid Umbusile enam ei tellita, siis raamatukogu on endiselt külainimeste iganädalane kokkusaamiskoht.

Kui meenutada minevikku, siis kõige suuremad kogu küla ja lähikonda kaasavad üritused on olnud Kohaspetsiifilise Kunsti Sümpoosiumid, mis oli Umbusi suve tippsündmus.

 

Advertisements