Khordongi kloostri õppekava

Khordongi traditsioon on seotud tiibeti budismi ningma koolkonna ja džangteri ehk põhjavaranduste õpetusliiniga. Khordongi klooster asub Khamis (Luhuo ehk Drangko linna lähedal) Ida-Tiibetis.

Õpingud ja praktika Tiibeti Khordongi kloostris

Üldised mahajaana õpingud

Khordongi traditsiooni eripäraks on džangteri ehk põhjavaranduste õpetusliini järgimine ja seega puudutab see eelkõige tantrate osa. See, mis eristab Khordongi traditsiooni teistest džangteri kloostritest, on mõned rõhuasetused mõnede praktikate suhtes ja näiteks ka rituaali või sadhana puhul pisut erinevate meloodiate ja instrumentide kasutamine. Sisulist vahet väga pole.

Kloostrite õppekava sisaldab alati viit põhiteemat (tekstid on võetud James Low: Collected works of C.R. Lama, 2013):

  1. Pāramitā– mahajaana põhitekstid ehk prajñāpāramitā. Ületava mõistmise suutrad.
  1. Madhyamaka – kesktee filosoofia, Nāgārjuna Mūlamadhyamakakārikā (Dbu ma rtsa ba shes rab), Śāntarakṣita Madhyamakālaṃkāra (Dbu ma rgyan, Kesktee kaunistus, Ornament of the Middle Way);
  1. Pramāṇa– loogika, epistemoloogia, tõene tunnetus: Dharmakīrti Pramāṇavārttika (tshad ma rnam ’grel, Tõese tunnetuse kommentaar) ja tema ülejäänud kuus köidet tõese tunnetuse kohta;
  1. Abhidharma – mõistete klassifikatsioonid, süsteemne esitlus: Vasubandhu Abhidharmakoša (Mngon pa mdzod, Abhidharma varalaegas)  ja Asaṅga Abhidharmasamuccaya (Mngon pa sdus pa Abhidharma kokkuvõte);
  2. Vinaya – käitumisjuhised: Guṇaprabha Vinayasūtra (Dul ba mdo rtsa ba, Käitumisjuhiste juuresuutra), Buddha Śakjamuni Pratimokṣasūtra (so sor thar pa’i mdo, Ilmalike käitumisjuhiste suutra).

Lisaks õpitakse tavaliselt esimesel aastal Šantideva Bodhicaryāvatāra’t (Virgumisteele asumine), see kuulub “kolmeteistkümne suure teksti” alla. Kolmteist suurt teksti on kõikides tiibeti budismi kloostrites õpitavad tähtsamad tekstid (eri koolkondades tähtsustatakse erinevaid tekste ja vahel jäetakse ka osa tekste õppekavast välja, kõige kitsamalt ja vähem tekste õpitakse geluki koolkonnas, nende vastuväide on, et nad õpivad neid tekste see-eest põhjalikult)

Number Kogu Pealkiri Autor
1 Vinaya Pratimokṣasūtra Buddha Śakjamuni
2 Vinayasūtra Guṇaprabha
3 Abhidharma Abhidharmasamuccaya Asaṅga
4 Abhidharmakoša Vasubandhu
5 Sügav vaade Mūlamadhyamakakārikā Nāgārjuna
6 Madhyamakāvatāra, Dbu ma la ‘jug-pa, Keskteele sisenemine Candrakīrti
7 Catuḥśataka, Bzhi rgya pa, Nelisada värssi Āryadeva
8 Bodhicaryāvatāra Šantideva
9 Ülim käitumine Abhisamayālaṅkāra, Mngon par rtogs pa’i rgyan Mõistmise kaunistus Maitreya
10 Mahāyānasūtrālaṃkāra, Theg pa chen po’i mdo sde rgyan, Suure sõiduki suutrate kaunistus Maitreya
11 Madhyāntavibhāṅgakārikā, Dbu dang mtha’ rnam par ‘byed pa, Keskteed ja äärmusi eristavad värsid Maitreya
12 Dharmadharmatāvibhaṅga, Chos dang chos nyid rnam par’ byed pa, Ilmuvate seadmuste (nähtuste) ja tõeluse (dharmatā) eristamine Maitreya
13 Uttaratantra, Rgyud bla ma, Ülim järjepidevus Maitreya

 

Tantraõpingud:

Padmasambhava Gsang sngags lam rim, Salajaste mantrate astmeline tee;

Longchenpa Mdzod bdun ehk Seitse varandust, sealhulgas Chos dbyings mdzod jne;

Patrul Rinpoche: Kun bzang bla ma’i zhal lung, Minu täiusliku õpetaja juhised;

Pema Thrinle: Sngags rim, Mantrate astmed;

Tantratega seotud kujustamismeetodid:

Põhjavaranduste põhitekstid:

‘Gro ba kun grol, Avalokitešvara kujustamismeetod;

Rig ‘dzin gdung sgrub, Padmasambhava rahuliku vormi kujustamismeetod;

Thugs sgrub drag po rtsal, Padmasambhava raevuka vormi kujustamismeetod;

Need tekstid õpitakse tavaliselt pähe, sest kujustamisel tuleb eelkõige keskenduda kujustamisele, mitte teksti lugemisele (eelkõige on see oluline virgunud olendi palee kujustamise ajal).

 Dzogtšeni põhitekstid:

Põhjavaranduste kõrgeim õpetus sisaldub tekstis, mille nimi on Dgongs pa zang thal, Piiritu (takistamatu) mõistmine. Selles tekstis on kirjas virgumistee harjutuste täielikud juhised. Lisaks dzogtšeni kõrgemad õpetused longtšen ningthiki traditsioonist: Ye shes bla ma, Kõrgeim teadmine.

Lisaks:

Khordongi kloostris oli üldiselt keelatud ka luule õppimine (eelkõige kõnekujundite, grammatika, meetrika õppimise eesmärgil), sest see sisaldas armastusega seotud teemasid, mida peeti munkadele häirivaks. Keelatud oli ka muude Seadmusega seotud allegooriliste lugude lugemine ja õppimine.

Lisaks oli lubatud meditsiini, stuupade ehituse ja mandalate õppimine, ka budistlike kujude tegemine ja tankamaal. Selleks kasutati Mipham rinpotše Bzo rig patra’t. (Vastavalt Chhimed Rigdzin Rinpoche selgitustele).

Praktika ehk täielik tee virgumiseni (siin on ära toodud vaid peamised suunad ja praktikad)

Sissejuhatavad harjutused

Neli meelt pööravat mõtet

Ngöndro ehk ettevalmistavad harjutused (sellele eelneb 100 000 Padmasambhava seitsme värsi palve lausumist);

Mahajooga ja anujooga (gurujooga)

Kolme suure kujustamismeetodi praktika (Avalokiteshvara, Padmasambhava, Guru Drakpo Tsal) ja Vadžrakilaja kujustamismeetod koos mantralausumisega, mis vastab eelkõige mahajooga meetoditele, sisaldades ka anujoogat ja dzogtšeni vaadet).

Dzogtšeni sissejuhatavad harjutused:

‘khor ‘das ru shan ehk sansaara ja nirvaana eristamine.

Dzogtšen:

Trektšö

Thögal

Pho wa ehk teadvuse ülekanne.

 

 

Advertisements