Eraldusmaja

Umbusi eraldusmaja on koht, kus saab lühemaks või pikemaks ajaks eraldusse tõmbuda, et pühenduda meeleharjutustele, vaiksele kontemplatsioonile või lihtsalt veidi aega rahus ilmakärast eemal olla. Kõige kohta täpsemalt saab vaadata Umbusi eraldusmaja kodulehelt: http://umbusi-eraldusmaja.weebly.com/ (lehekülg on valmimas).

20160320_142257-e1458570605889-1024x576

Advertisements